خاطرات یکی از همرزمان شهید فریدون کشتگر

من به لحاظ ضروری به اهواز رفته بودم و چون محل به خصوص برای اقامت نداشتم لذا سراغ شهید كشتگر را از پشتیبانی جنگ مستقر در اهواز گرفتم و بعد از ساعاتی پرس و جو بالاخره او را پیدا كردم و با هم به منطقه ی عملیاتی فتح المبین رفتیم . فردای آن روز به من گفت كه ماموریت جدیدی به من در منطقه ی آبادان داده اند و از من خواست كه با او به آن منطقه بروم و با دست اندر كاران جهاد پشتیانی آنجا جلسه ای داشته باشیم . با هم راهی آبادان شدیم و به محل تشكیل جلسه رسیدیم . به فاصله ی ۳۰ ثانیه بعد از رسیدن ما خمپاره ی ۱۲۰ دشمن در همان محل فرود آمد و خوشبختانه در انفجار خمپاره تاخیری رخ داد كه فرصت مناسبی برای تخلیه ی محل جلسه بود و این تاخیر در انفجار خمپاره باعث گردید كه همه ی افراد حاضر در جلسه به موقع محل را ترك كرده و هیچكدام صدمه ندیدند . گویا تقدیر چنین بود تا مهندس فریدون كشتگر زنده بماند و مسئولیت خطیر دیگری را در عملیات بیت المقدس به عهده بگیرد .

مطالب مرتبط ...

پربیننده ها ...