سخنان شهید بایرامعلی ورمزیاری( تمامی ابر قدرت ها دست به دست هم دادند تا انقلاب اسلامی را از بین ببرند)

<div id="79187027792"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/ZkXrz?data[rnddiv]=79187027792&data[responsive]=yes"></script></div>

پربیننده ها ...