می خواهم با لباس روحانیت شهید شوم

مهربانی و شجاعت ایشان بسیار بارز بود و به نظر من، وجود و تحقق این دو خصوصیت در شخصیت و وجود یک انسان کافی است تا او را به مرحله تقدس برساند. ایشان با پرسنل و همکاران بنده بسیار مهربان بودند و همچنین با خانواده خویش نیز بسیار مهربان بودند و علاقه فوق العاده ای به خانواده خویش داشتند. همچنین شهید از شجاعت فوق العاده ای برخوردار بودند و با توجه به اینکه در چندین عملیات با ایشان همرزم بودم، مشاهده می شد که ایشان شجاعانه با همان عبا و عمامه در صحنه حاضر می شدند و پا به پای رزمندگان می جنگیدند. در مناطق کردنشین فعالیت و حضور مستمر داشت و حتی ما به شوخی در مناطق کردنشین به او می گفتیم که در این منطقه، لباس روحانی نپوشید اما ایشان می گفت: اگر قرار است شهید بشوم، می خواهم با همین لباس شهید بشوم. در برخورد با مسؤولین نیز بسیار شجاع بود. با اینکه برای موقعیت شغلی و تحصیلی آنها احترام قائل بودند، در بیان نظرات خویش بسیار قاطع و صریح بودند و در این راه هیچ گاه حفظ مقام و موقعیت خویش را در نظر نمی گرفتند

مطالب مرتبط ...

پربیننده ها ...