ویژگی های شاخص شهید حمید آذین پور

ویژگی‌های شاخص

از جمله ویژگی‌های بارز شهید آذین پور، قدرت بالای برنامه‌ریزی و سیستم سازی‌اش بود، به طوری که اگر جایی نیاز به برنامه یا سیستم می‌داشت، با استفاده از این خصوصیت، برنامه مناسبی برای آن طراحی می‌کرد…

یکی از دیگر خصوصیات این شهید گرانقدر، ادب و تواضع بالا و دیگری قلم رسا و شیوای او بود… حمید از لحاظ شیوه نگارش و همین طور عمق و محتوای مطالب، قلمِ رسایی داشت. آثاری که از او باقی مانده، بیشتر خطاب به دوستان یا فرزندان است که نشان دهندة روح لطیف و استعانت جویی اوست. (بهزاد رفیعی)

مطالب مرتبط ...

پربیننده ها ...