پایداری نظام جمهوری اسلامی

بزرگترین آرزوی ایشان پایداری نظام جمهوری اسلامی و تداوم اهداف حضرت امام و نابودی گروه ها و احزاب مخالف انقلاب بود. همیشه دعا می کرد تا انقلاب برای همیشه تداوم یابد و اخوت و برادری و صلح بین نیروهای ارتش و سپاه و اقشار مختلف جامعه ایجاد و قوت یابد

مطالب مرتبط ...

پربیننده ها ...